Obchodní podmínky

Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě feng-suej-esoterika.cz. Jeho provozovatelem je slovenská firma Ledi s.r.o., B.Smetanu 7, 917 08 Trnava,SR, Ičo: 45542007, Dič: 2023033925, poskytujuca služby na území České republiky na základě §69a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb.

Vymezení pojmů

Dodavatel/pře­dávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel,který dodává kupujícímu výrobky.

Kupující/Spot­řebitel – je osoba, která při uzavírání nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Kupující/Podni­katel – je osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti..

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a tyto obchodní podmínky se neoddělitelnou částí kupní smlouvy.

Objednání zboží

Zboží je možné objednat pomocí nákupního košíku nebo e-mailu. Minimální hodnota nákupu je stanovená na 300Kč.

Platební a dodací podmínky

Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty jako dobírku. Poštovné a balné je stanoveno na 89Kč. Při objednávce nad 1000Kč je poštovné a balné zdarma.

Dodací lhůta

Zboží zavážíme do České republiky jednou do týdně a to vždy ve středu a posíláme Českou poštou, která doručí zásilku do tří dnů. Zavážíme vždy všechny zásilky za předešlých sedm dní.

Ceny a platnost nabídky

Ceny uvedené na stránkách jsou konečné a platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

Záruka

Na všechno zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců a začíná probíhat převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou. Předávající se zavazuje udělat reklamaci co nejrychleji, nejdéle do 30 dnů od vzniku a v souladu s právním řádem České republiky.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo, podle § 53 ods.7 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky a to bez udání důvodu a jakýkoliv sankcí.

Ochrana osobních údajů

Se všemi poskytnutými osobními údaji se bude nakládat v souladě se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebudu poskytnuty třetím osobám a kdykoliv můžete požádat o jejich vymazání.

Tento web používá cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.s Více informací. Rozumím